Advertising

chatBox

Hindi kayang tiisin ni ganda ang kati ng kanyang keps

def

Hindi kayang tiisin ni ganda ang kati ng kanyang keps