sa bahay ng bebot na kaibigan 

sa bahay ng bebot na kaibigan