Pinakain ng burat ang maganda 

Pinakain ng burat ang maganda