Pinakain ng burat ang maganda at seksing katiwala 

Pinakain ng burat ang maganda at seksing katiwala