Narecord ang ginawa ni pastora 

Narecord ang ginawa ni pastora