Narecord ang ginawa ni pastora sa harap ng live cam